rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera
 • red. K.Pietrzykowski, Kodeks rodziny i opiekuńczy - Komentarz; C.H.Beck 2003;
 • K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Komentarz; C.H.Beck 2006;
 • J.Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akta stanu cywilnego. Komentarz; C.H.Beck 2006;
 • red. K.Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; LexisNexis 2006
 • Z.Krzemiński,Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism; Wolters Kluwer Polska 2006
 • red. T.Smyczyński,Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego t. 12; C.H.Beck 2003;
 • red. B.Dobrzański, J.Ignatowicz,Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; Wydawnictwo Prawnicze 1975;
 • red. St.Piątkowski,System prawa rodzinnego i opiekuńczego; Polska Akademia Nauk 1985;
 • W.Stojanowska, Rozwód... a co z dzieckiem; Wyd. Prawnicze 1993;
 • T.Drygała, P.Baranowski,Rozwód, separacja, podział majątku: poradnik ze wzorami pism procesowych; Zachodnie Centrum Organizacji 2000
 • adwokat M.Supera"Rozwód: przy kim zostanie dziecko"; Rzeczpospolita 4.05.2007 r.