rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera
Rozwód bez orzekania o winie
Zgodnie z Kodeksem rodzinny i opiekuńczym Sąd orzekając rozwód orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Jak widać zatem Sąd orzeka o winie z urzędu. Natomiast na zgodne żądanie małżonków Sąd odstąpi od orzekania o winie. Wniosek małżonków w tej kwestii ma dla Sądu wiążący charakter.
Brak orzeczenia o winie ma istotne znaczenie w odniesieniu do obowiązku alimentacyjnego w stosunkach między rozwiedzionymi osobami. Zgodnie z k.r.o. małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, który znajduje się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom.
Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek alimentacyjny wygasa co do zasady w ciągu pięciu lat od orzeczenia .