rozwody.pl
Kancelaria Adwokacka M.Supera


Możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej z tytułu alimentówMożliwości zarobkowe osoby zobowiązanej z tytułu alimentów to nie tylko osiągane przez nią dochody, ale także te zarobki, które mogłaby osiągnąć przy dołożeniu należytej staranności i wykorzystaniu posiadanych sił i kwalifikacji, ale ich nie uzyskuje z przyczyn, które nie zasługują na usprawiedliwienie. Ocena możliwości zarobkowej nie może się wyrażać w wymaganiu aktywizacji działalności zarobkowej mogącej spowodować uszczerbek dla zdrowia .

Ustawodawca obok możliwości zarobkowych umieścił możliwości majątkowe osoby zobowiązanej dopuszczając tym samym - jak stwierdził Sąd Najwyższy - obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku lub niektórych jego składników, w celu spełnienia obowiązku alimentacyjnego, w przypadkach gdy wymaga tego sytuacja dziecka.

Przy ustalaniu świadczeń alimentacyjnych nie bierze się pod uwagę niekorzystnych zmian majątkowych w majątku zobowiązanego które sam spowodował bez wyraźnej potrzeby przez co ograniczył swoje możliwości uczynienia zadość swemu obowiązkowi. Podczas oceny możliwości spełniania świadczeń alimentacyjnych przez zobowiązanego bierze się pod uwagę również to czy nie jest on zobowiązany do takich świadczeń wobec innych osób. Nie oznacza to oczywiście możliwości wystąpienia takiej sytuacji, iż spełnianie obowiązku wobec jednej osoby uniemożliwi spełnianie wobec drugiego uprawnionego. Jeżeli zobowiązany nie jest w stanie spełniać obowiązku wobec obojga w pełnym wymiarze powinien je spełnić w obu przypadkach w takiej części aby samemu nie popaść w niedostatek. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego